Folka

Ståle Sørensen

Yrke: billedkunstner

Ståle har de siste årene vært folkevalgt i både kommunestyret i Drammen og Buskerud / Viken fylkesting, de siste fire årene varaordfører i Drammen.

«Jeg flyttet til Drammen i 2007, det var i en bølge av optimisme hvor Drammen hadde stor fremgang på grunnlag av en rekke gode politiske vedtak. Jeg så en by med enormt potensiale. Jeg ser fortsatt en by med et enormt potensiale. Og svært mange tapte muligheter. Vi må få tilbake den entusiasmen som var der og fullføre prosjektet man startet. Gjennomføre sykkelplanen. Gjennomføre klimaplanen. Ta vare på historiske bygg. Bygge byen innenfra og være stolt av Drammens urbane kvaliteter. Vi trenger en ny giv bygget på den gamle suksessoppskriften Drammen en gang var kjent for. Brede politiske forlik, samarbeid og mindre politisk spill og fjas.»

Haydar Øzbal

Hjertesaker:
– jobbe for å fremme en trygg og god alderdom for våre eldre
– jobbe for å fremme en god barnehage og skole for våre barn
– jobbe for å redusere utenforskap
– jobbe for å fremme bedre folkehelse
– legge bedre tilrette for frivilligheten

Ida Marie Brown

Yrke: optiker

Ida Marie Brown f. 1980 er utdannet optiker og har bakgrunn innen litteraturvitenskap. Hun har blant annet skrevet biografien «Jeg løper fra meg selv» om lokalpoeten Triztan Vindtorn. Ida er født og oppvokst i Drammen, og har flyttet hjem igjen.

Hun er en ekte lokalpatriot med fokus på å bevare Drammens sjel og egenart i fremtidig byutvikling. Hun er også tilhenger av klassisk miljøvern og bevaring av artsmangfold, samt å bevare Drammensmarka som friluftsområde for fremtidige generasjoner.

Jannicke Bakke-Olsen

Yrke: gründer / designer

Foto: Nina Holtan

«Ettersom jeg er født og oppvokst i Drammen og har bodd her i hele mitt liv, har jeg med stor glede opplevd den positive utviklingen av byen min. Men, de siste år virker det som om entusiasmen og drivet fra tidligere tider er borte?

Drammen er et knutepunkt på Østlandet, vi har både fjord, elv, bykjerne og kort vei til marka, i tillegg til en rik og spennende historie. Alt ligger til rette for å bli enda mer attraktiv, både for virksomheter og for innbyggerne.

Det er mange som dagpendler ut av byen for jobb. Om flere av disse heller hadde hatt arbeidssted i Drammen, vil det ha mange positive ringvirkninger. Både for næringslivet i sentrum og for den enkeltes livskvalitet.

Jeg ønsker en levende, hyggelig og interessant by. Vi trenger å ta vare på historien, naturen, de historiske byggene og alt det fine som er unikt for Drammen.

I tillegg til å legge enda bedre til rette for næringsvirksomhet, kulturopplevelser og møteplasser i byrommet, vil det være et løft å få gjennomført sykkelplanen.«

Charlotte Møllen

Gunnar Askim

Oddbjørn Solstad

Yrke: pensjonist

Den tidligere kinosjefen, læreren og idrettslederen er nå pensjonist og klar for å gjøre en innsats for byen. Oddbjørn er opptatt av kultur i vid forstand, vil ha en by som er trygg å bli gammel i og hvor det er trygge, mobbefrie og gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Ramazan Ekiz

Kristel Helene Brandser

Yrke: pedagogisk – psykologisk rådgiver

«Jeg er innflytter og har bodd i Drammen siden 1987. Har vært lærer og har de siste ti årene jobbet i PPT. Ønsker å ta vare på den fine naturen i og rundt byen og skape en by som alle som bor her føler seg hjemme i – og er stolte av».

Joseph Angyal