Folk i Drammens fremste mål er å skape entusiasme og glede over vårt felles prosjekt; Drammen.

Det ønsker vi å gjøre ved å få stemt inn ryddige ressurspersoner som finner gode løsninger basert på fornuft og ikke fastlåst politisk ideologi.

Drammen har tidligere markert seg med store viktige byutviklingsprosjekter som for eksempel bygging av Drammensbadet, åpning av Elvepromenaden, rensing av elva og bygging av Union og Ypsilon. Folk i Drammen mener Drammen har sakket akterut.

Istedenfor å se fremover og jobbe sammen preges dagens kommunestyre av spill, markeringer og politiske partier som har gått tomme for politiske ideer.

Vi går til valg på 10 politiske bud.

Folk i Drammen er ikke et politisk parti.

Vi er en tverrpolitisk liste av ukumulerte ressursperson med forskjellige
ideologiske standpunkter. På vår liste er alle kandidater gitt like stor tillitt
og vi overlater til velgerne å bestemme hvem som blir valgt inn. Det vi har felles er et ønske om at Drammen igjen skal vise vei i miljø og menneskevennlig
byutvikling.

Organisering:

Gruppeleders funksjon er å administrere møter for lista og representere
lista i saker der vi har felles politikk samt fremme vårt felles syn i forhandlinger – ikke «lede partiet». Lista sammenstilles av initiativtagere til lista, ikke gjennom et nominasjonsmøte

Vi stemmer alltid sammen i saker som omhandler våre 10 bud, budsjett, konstituering og budsjettjusteringer, her gjelder rent flertall fra åpne gruppemøter. I alle andre saker står våre representanter fritt

De åpne gruppemøtene består av faste innvalgte og varaer.
Disse er gitt stemmerett

Ingen  på lista er forhåndskumulerte. Det er velgerne som bestemmer

I utgangspunktet er det den som får flest stemmer i valget som er vår
gruppeleder, dersom vedkommende selv ikke ønsker dette så vil
gruppa velge en gruppeleder

Inntekter som tilfaller partiet og ikke benyttes til
nødvendig administrasjon tilfaller et veldedig formål